Ďakujeme za informáciu o vašej účasti

Vidíme sa vo štvrtok 5.10.2023 od 18:00 hod. v Jurkovičovej Teplárni /galéria .DOT/

 

Teší sa na vás team PERSONALITY